De behandeling

Een reguliere behandeling duurt een half uur. Een fysiotherapeutische behandeling bestaat uit een combinatie van informeren, adviseren, oefenen en sturen van bewegingen, spierkrachttraining, coördinatieoefeningen en waar nodig het voorzien in hulpmiddelen en/of massage.

Verzekering

Wolf Fysiotherapie heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars in Nederland. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed hangt af van uw aanvullende verzekering. U kunt dit nakijken in uw polis of navragen bij uw zorgverzekeraar.
De door uw verzekering vergoede behandelingen worden direct gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U hoeft hiervoor zelf geen administratie te doen.
Indien uw zorgverzekering de fysiotherapeutische behandelingen niet vergoedt, kunt u de behandeling zelf betalen (zie tarieven), u ontvangt hiervoor een factuur.


Wat neemt u mee naar een eerste afspraak?

- Indien u door een arts bent doorverwezen: de verwijsbrief. 
- Een geldig legitimatiebewijs. Fysiotherapeuten zijn wettelijk verplicht bij een eerste afspraak uw identiteit te controleren. 
- Uw verzekeringspas. 

Dossier
Naast uw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, verzekering, etc.) worden de gegevens uit de intake, het onderzoek, het behandelplan en het behandelverloop door de fysiotherapeut bijgehouden in een cliëntendossier. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Derden hebben alleen inzagerecht na uw schriftelijke toestemming. Uiteraard heeft u inzagerecht in uw eigen dossier. 
Wolf Fysiotherapie is ingeschreven in het BIG register en het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), een waarborg voor goede kwaliteit. De praktijk voldoet aan alle eisen van de Zorgverzekeraars in Nederland.