Meest voorkomende klachten

Achillespeesblessure

Een blessure aan deze pees komt veel voor bij hardlopers (10%), en kan er zelfs voor zorgen dat het hardlopen gestaakt moet worden. Een eerste indicatie van een blessure aan de achillespees is pijn bij het opstaan in de ochtend, zo’n vijf tot zeven centimeter boven uw hielbeen. Bij de eerste stappen die u met blote voeten zet, voelt uw achillespees direct pijnlijk aan. Wanneer u toch doortraint, zal de klacht verergeren en uiteindelijk constant pijn geven, zelfs in rust.

Wat kan fysiotherapie doen?

Vanzelfsprekend kunnen deze klachten meerdere oorzaken hebben.
Veel wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot effectieve fysiotherapeutische behandelingen, bestaande uit onder andere trainingsadvies en oefentherapie om bijvoorbeeld musculaire disbalansen te herstellen etc.

Achillespeesblessure

Artrose

Jaarlijks worden er ongeveer 60.000 mensen gediagnosticeerd met Artrose, meestal van 

knie of heup.  Vaak vanaf de leeftijd van 50 jaar.

Artrose is een aandoening die ervoor zorgt dat kraakbeen afneemt, kraakbeen zit tussen 

gewrichten en zorgt er onder andere voor dat we probleemloos en soepel kunnen bewegen. Artrose kan ook betekenen dat het bot groter en/of dikker wordt. Door deze 

veranderingen in en van het gewricht, kunnen periodiek ontstekingen in het gewricht optreden. 

Kenmerken:

- gewrichtspijn

- pijn bij langdurig belasten (neemt toe naarmate dag vordert)

- ochtendstijfheid (verdwijnt binnen 30 minuten na even bewegen)

- geluiden (krakend, schurend)

- bewegingsbeperking

Wat kan fysiotherapie doen?

Diverse wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat Artrose goed te behandelen met 

fysiotherapie. De therapie is erop gericht om zoveel mogelijk het dagelijkse functioneren

te kunnen uitvoeren door middel van een gevarieerd behandelprogramma gericht op de 

individuele mogelijkheden en wensen.

Artrose

Revalidatie na Beroerte

De medische term voor een beroerte is CVA, wat staat voor ‘cerebro vasculair accident’.

Letterlijk betekent dit: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Daarbij 

beschadigt het hersenweefsel. Elk jaar overkomt het ongeveer 30.000 Nederlanders. In 

de meeste gevallen (80%) gebeurt dat door de afsluiting van een bloedvat, maar het kan 

ook door een bloeding komen (20%).

De gevolgen van een beroerte zijn deels lichamelijk van aard: u kunt problemen met 

lopen hebben, moeite met uw evenwicht, een arm die ‘niet meewerkt’ of moeite met 

praten ervaren. Daarnaast kan een beroerte ook voor psychosociale problemen zorgen, 

dit merkt u in uw gedachten, gedrag of veranderingen in uw karakter. De problemen die 

u ondervindt, zijn afhankelijk van welk deel en de hoeveelheid weefsel van de hersenen 

dat beschadigd is. 

Na de eerste zorg direct na de beroerte, begint voor de meeste patiënten een periode 

van revalideren. Daarbij werken veel zorgverleners samen. Deze behandeling vindt plaats 

in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Het grootste herstel is in de eerste maanden.

Wat kan fysiotherapie doen?

Wanneer de patient weer naar huis gaat en het normale dagelijkse leven weer oppakt, is  

het heel belangrijk een actieve leefstijl aan te leren.

Een patientgericht bewegingsprogramma 

- kan terugval voorkomen

- gunstig effect op psychische gesteldheid (vermoeidheid, angst, depressie)

- onderhoudt  de vaardigheden die u geleerd heeft 

- houdt uw conditie (inspanningsvermogen) op peil

- verkleint de kans op een tweede beroerte

- positieve invloed op bloeddruk

beroerte

Enkelverstuiking (verzwikking)

Enkelverstuikingen komen ongeveer 800.000 keer voor per jaar! Het is na de 

knieblessure de meest voorkomende sportblessure. Bij een verstuiking beweegt de voet 

te ver naar binnen of buiten en ontstaat er schade aan gewrichtskapsel, pezen en 

enkelbanden. Vaak wordt de buitenste band opgerekt en ontstaan er scheurtjes in de 

band. Op het moment van de verzwikking kunt u het gevoel hebben gehad dat er iets 

scheurde of knapte.

Wat kan fysiotherapie doen?

Het lichaam zorgt zelf voor genezing, dit  proces doorloopt een aantal fasen waarbij 

verschillende fysiotherapeutisch behandelingen horen. Het is heel belangrijk om in deze 

volgorde te behandelen zodat de stabiliteit weer (zo veel mogelijk) terugkomt in de 

enkel.

Een van de meest voorkomende restklachten is een verminderde stabiliteit, waardoor de 

kans op herhaling groot is.

enkel-verstuiking

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is het geheel van activiteiten dat na een cardiaal incident gericht is op 

enerzijds het weer optimaal functioneren van een patient in lichamelijk, psychisch en 

sociaal opzicht, zodat hij/zij weer zelfstandig een zo normaal mogelijke plaats in de 

maatschappij kan innemen en houden, en anderzijds gericht is op het beinvloeden van 

het risicogedrag.

In Nederland zijn er ruim 600.000 mensen met een coronaire hartziekte, ieder jaar 

komen er ongeveer 48.000 bij.

Na de eerste zorg direct na de attack of operatie, begint voor de meeste patiënten een 

periode van revalideren. Daarbij werken veel zorgverleners samen. Deze behandeling 

vindt plaats in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Wat kan fysiotherapie doen?

Wanneer de patient weer naar huis gaat en het normale dagelijkse leven weer oppakt, is  

het heel belangrijk een actieve leefstijl aan te leren.

Hartrevalidatie geldt voor patienten:

- (acuut) myocardinfarct

- coronary artery bypass

- percutane transluminale coronaire angioplastiek

- hartklep operatie

Een patientgericht bewegingsprogramma 

- houdt hart en vaatstelsel in conditie

- werkt cholesterol verlagend

- gunstig effect op overgewicht

- gunstig effect op psychische gesteldheid (vermoeidheid, angst, depressie)

- houdt uw conditie (inspanningsvermogen) op peil

- verkleint de kans op een tweede beroerte

- positieve invloed op bloeddruk

hartrevalidatie
Hernia

Een eenvoudige uitleg van een hernia is de volgende: een hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf die een zenuw irriteert. Vandaar dat een hernia gepaard gaat met zenuwpijn. 
De medische term is Radiculair syndroom. Dit geeft aan dat de zenuwwortel (= radix) bij de aandoening betrokken is. De irritatie van de zenuwwortel kan verschillende oorzaken hebben, waarvan een uitpuilende tussenwervelschijf er een is. Een hernia kan dus in de hele wervelkolom voorkomen, van lage rug tot hoog in de nek.
De klachten kunnen zich manifesteren in het verloop van de betreffende zenuw, u moet hier bij denken aan de volgende kenmerken:

- felle, brandende schietende pijn door been of arm bij bepaalde beweging
- tintelingen in been, voet, arm, hand
- krachtsverlies in been of arm
- “dood gevoel” in bepaalde delen van been of arm 

Een Radiculair syndroom moet altijd vastgesteld worden door een specialist.

Wat kan fysiotherapie doen?

Er wordt steeds minder geopereerd, enerzijds door tegenvallende resultaten en anderzijds doordat fysiotherapie in veel gevallen de klachten kunnen reduceren. 
Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben geleid tot effectieve fysiotherapeutische behandelingen, bestaand uit een gevarieerd oefenprogramma gericht op de individuele mogelijkheden en beperkingen. Een belangrijk deel van de behandeling is een wetenschappelijk beproefde oefenwijze gericht op stabilisatie van de wervels onderling.

Ook na een operatie kan fysiotherapie enorm bijdragen tot terugkeer naar uw oude niveau van functioneren.

Achillespeesblessure

Knieblessure

Knieblessures zijn de meest voorkomende blessures, er wordt geschat dat 19% van alle sportblessures te maken hebben met het kniegewricht. De knie is een complex gewricht dat in het dagelijks leven zwaar belast wordt.

Voorkomende klachten:
- krakend geluid bij buigen
- branderig stijf gevoel na inspanning
- stijf gevoel na lang zitten met gebogen knie
- stekende pijn bij opstaan
- pijn onder de knieschijf bij (trap)lopen
- gevoel dat u “door de knie” kunt gaan
- beperking bij strekken en buigen van de knie
- pijn aan rondom of achterzijde van de knieschijf

Wat kan fysiotherapie doen?

Vanzelfsprekend kunnen deze klachten meerdere oorzaken hebben.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben geleid tot effectieve fysiotherapeutische behandelingen, bestaande uit informatie werkhoudingen, oefentherapie om musculaire disbalansen te herstellen etc.

Knieblessure

Lage rug klachten

Onmiskenbaar de grootste plaag van de moderne mens!
Vrijwel iedereen heeft van tijd tot tijd last van zijn/haar rug. In 90% van de gevallen is er geen oorzaak aan te wijzen en wordt dit aspecifieke lage rugpijn genoemd. 
Waarschijnlijk liggen de oorzaken in werkhoudingen en eenzijdig bewegen. Ook stressvolle peridoden zullen de klachten verergeren.
Het “door de rug” heen gaan en spit vallen hier eveneens onder.


Kenmerken:
- stijve spieren
- last bij opstaan vanuit zit- en lighouding
- lokale pijn net boven bil, vaak aan een zijde
- last bij langdurig zitten of staan
- bukken en draaien beperkt
- bewegen vermindert klachten
- klachten komen 1 a 2 x per jaar terug

Wat kan fysiotherapie doen?

Er wordt nog steeds heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan en behandelen van lage rug pijn. Steeds meer komt men tot de conclusie dat deze klachten individueel varieren is en ook zo behandeld zou moeten worden. Iedereen heeft immers een ander dagelijks beweegpatroon. Aspecifieke rugpijn verdwijnt vaak vanzelf en binnen 4 weken is er al een duidelijke afname van de klachten merkbaar. 
Behandeling is er op gericht de hersteltijd te verkorten en herhaling te voorkomen.

Lage rugklachten

Nek- en Schouderklachten

Na lage rugpijn de meest voorkomende klacht.
Net als bij rugklachten, heeft iedereen van tijd tot tijd wel eens last van nek en schouders. Vooral werkhoudingen zoals kantoorwerk of autorijden voor langer periode zorgen voor een veranderende belasting op nek en schouders. In de loop van de tijd kunnen aanpassingen in het lichaam zorgen voor uiteenlopende klachten.

Kenmerken:
- pijn tussen schouderbladen, scherp, brandend, stijf gevoel
- uitstralende pijn in achterhoofd
- vermoeid gevoel in armen
- pijn in voorzijde schouder, bijvoorbeeld bij iets uit kast pakken of jas aan/uittrekken
- tintelingen in hand
- hoofdpijn
- eenzijdige pijn in nek gecombineerd met bewegingsbeperking

Wat kan fysiotherapie doen?

Vanzelfsprekend kunnen deze klachten meerdere oorzaken hebben.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben geleid tot effectieve fysiotherapeutische behandelingen, bestaande uit informatie werkhoudingen, oefentherapie om musculaire disbalansen te herstellen etc.

Diabetes

Osteoporose

Osteoporose betekent letterlijk: poreus bot. Na het 35ste levensjaar wordt de afbouw van onze botten geleidelijk groter dan de opbouw ervan. Botten verliezen dan hun stevigheid en structuur en worden brozer. Bij osteoporose gaat de kwaliteit van de botstructuur achteruit door te snelle botontkalking. 

Kenmerken:
- dagelijkse pijn
- verminderd evenwichtsgevoel
- vergroot risico op botbreuken

Wat kan fysiotherapie doen?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat u een grote invloed heeft op het beloop van deze aandoening. Aanpassing in levensstijl en met name bewegen kunnen de klachten sterk verminderen. 
Er zijn speciale programma’s beschikbaar voor de behandeling van osteoporose. 

Osteoporose

Reuma

Rheumatoide artritis

Jaarlijks worden er ongeveer 4.000 mensen gediagnosticeerd met Rheumatoide artritis. Het kan op iedere leeftijd ontstaan, maar begint meestal tussen het 40ste en 60ste levensjaar.

RA is een chronische ontstekingsziekte van het synoviale weefsel (gewrichtsvocht dat zorgt voor voeding van onder andere kraakbeen), voornamelijk voorkomend in de kleine gewrichten. De ontsteking zorgt voor lokale schade aan bot en kraakbeen.
Vaak manifesteren de klachten zich in hand, pols, ellebogen en schouders. Bij 80% van de patienten komen de klachten voor rondom de pols en vingers. Dit kan zelfs leiden tot deformatie van de vingers.
Rheumatoide artritis moet via specialistisch onderzoek worden vastgesteld. Indien u de volgende kenmerken herkent, wil absoluut niet zeggen dat u Rheumatoide artritis heeft!


Kenmerken:
- pijn, door ontsteking
- ochtendstijfheid (die langer dan 1 uur duurt)
- vermoeidheid
- verminderde spierkracht en spieruithoudingsvermogen

Wat kan fysiotherapie doen?

Diverse wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat Rheumatoide artritis goed te behandelen is met fysiotherapie. De therapie is erop gericht om zoveel mogelijk het dagelijkse functioneren te kunnen uitvoeren door middel van een gevarieerd behandelprogramma gericht op de individuele mogelijkheden en wensen.

Reuma

Tenniselleboog

Alhoewel deze term niet juist is, omdat de klachten zich verder uitstrekken dan de elleboog, is deze klacht nog steeds als zodanig bekend. Vaak zijn schouder en nek ook betrokken bij het ontstaan van deze aandoening.

Kenmerken: 
- pijn buitenzijde elleboog
- uitstralende pijn naar pols, vingers of schouder
- last bij knijpen of wringen
- niet meer in staat kopje vast te houden

Wat kan fysiotherapie doen?

Vanzelfsprekend kunnen deze klachten meerdere oorzaken hebben.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben geleid tot effectieve fysiotherapeutische behandelingen, bestaande uit informatie werkhoudingen, oefentherapie om musculaire disbalansen te herstellen etc.

Tenniseleboog